T-SCAN

Modulært system til hurtig dataopsamling med høj præcision

T-SCAN er et modulært målesystem, som kombinerer den håndholdte laserscanner T-SCAN, trackersystemet T-TRACK og touch proben T-POINT i én komplet løsning til højpræcisions 3D måling. 

Med laserscanneren, som er en del af produktporteføljen HandsOnMetrology, får du en hurtig og intuitiv måde at opmåle komponenter på, analysere data og skabe digitale tvillinger.

T-SCAN er en mobil og fleksibel løsning med mange anvendelsesmuligheder. Den kan blandt andet bruges på værkstedsgulvet til at opfange afvigelser i den tidlige fremstillingsproces. 

T-SCAN er udviklet med højkvalitets optik og teknologi til hurtig dataopsamling, hvilket giver en problemfri scanningsproces og præcise måleresultater. 

Derudover er det med T-SCAN muligt at opmåle emner i bevægelse. Med dynamisk måling udføres scanning uafhængigt af komponentbevægelser, og målingen kan dermed foregå under svære forhold fx i omgivelser med vibrationer.

T-TRACK er en optisk tracker, som definerer systemets målevolumen og fås med hhv. 10 m3 og 20 m3. Ved opmåling placeres emnet inden for måleområdet af T-TRACK, mens scanneren føres hen over emnets overflade for at opsamle data. 

Under målingen trackes laserscanneren via infrarøde mærker, som sikrer, at der arbejdes inden for trackerens koordinatmålesystem. Dermed er det ikke nødvendigt at placere referencemærker på emnet.

Derudover anvender T-SCAN høj dynamisk rækkevidde (HDR), hvilket betyder at systemet kan opmåle næsten alle overflader uden brug af spray. 

Med T-POINT kan du hurtig og pålideligt opmåle individuelle punkter og features. Touch proben er den perfekte løsning til opmåling af fx standard geometrier så som en cylinder eller områder, som er svære at tilgå.

Derudover kan T-POINT bruges til at udvide måleområdet, hvis dit emne for stort til at trackeren kan opfange hele emnets overflade. Her bruges touch proben til at identificere målepunkter, der bruges som fælles referencepunkter.

Dermed kan emnet repositioneres efter første måling, hvorefter de samme målepunkter probes igen før en ny scanning foretages. De to scanninger forenes hurtigt og nemt i softwaren GOM Inspect ved brug af de fælles referencepunkter.

  T-SCAN 10 / 20  
Målevolumen 10 m / 20 m  
Emnestørrelse 2-4,5 m / 2-6 m  
Punkttæthed 0,075 mm  
Setup Håndholdt  
Lyskilde 1 rød laserlinje  
Laserklasse (IEC 60825-1:2014) Klasse 2M (eye-safe)  
Kabellængde 10 m  

GOM Inspect Pro

GOM Inspect er en software til analyse, målsætning og 3D inspektion af scannede data fra forskellige typer scannere, koordinatmålemaskiner og andet måleudstyr.