Jellingstenene

3D scanning af Jellingstenene dokumenterer forfald

Nationalmuseet samarbejder med Zebicon omkring dokumentation og analyse af Jellingstenenes tilstand. Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske hovedmuseum, som blandt andet arbejder med bevaring af kulturhistoriske genstande.

Jellingstenene er på UNESCOs verdensarvsliste, og bevaring af stenene er derfor et vigtigt område for Nationalmuseet.

Opgaven
Hidtil har forskere ikke kunnet analysere om stenene tager skade af vind og vejr, og har således ikke kunnet vurdere, hvilke foranstaltninger der skulle tages for at beskytte de vigtige runesten.  

Zebicon udførte 3D scanning af begge sten, samt af tidligere afstøbninger. Herved var det muligt at sammenholde de to sæt data og identificere forandringer.

Resultatet
Sammenligningen mellem de tidligere afstøbninger og den aktuelle 3D scanning af stenene afslørede både revnedannelse og områder, hvor dele af materiale var sprængt af.

Resultatet og konklusionerne af Nationalmuseets store undersøgelse, hvori 3D scanning var en central teknologi, var ikke positive. For den lille Jellingstens vedkommende blev bevaringstilstanden vurderet til at være yderst kritisk, og for den store bekymrende.

Kulturarvsstyrelsen og UNESCOs Verdensarvscenter besluttede efterfølgende indkapsle/afskærme de to unikke sten for at bevare dem bedst muligt.

Læs Nationalmuseets artikel om lysscanning af Jellingstenene
Læs om Nationalmuseets Jellingprojekt
Læs om afskærmning af Jellingstenene

3D scanning

3D scanning er en teknologi, der kan skabe en digital 3D model af et fysisk emne. Teknologien bruges primært til reverse engineering-opgaver eller kvalitetskontrol og emneopmåling.