Referencemærker - Low

Mærker med lav klæbeevne

Referencemærkerne - Low har en lav klæbeevne, hvilket gør, at de er lette at fjerne fra emnet efter opmåling. Low er velegnet til skrøbelige emner.

Størrelsen på referencemærkerne afhænger af hvilken 3D scanner og hvilket målevolumen, der anvendes til opmåling af emnet.

Ø1,5 mm referencemærker

Indre diameter: 1,5 mm
Ydre diameter: 3,5 mm
Runde mærker, på klæbende folie i en æske
3.000 mærker pr. æske

Ø3,0 mm referencemærker

Indre diameter: 3,0 mm
Ydre diameter: 7,0 mm
Runde mærker, på klæbende folie i en blok
3.000 mærker pr. blok

Ø5,0 mm referencemærker

Indre diameter: 5,0 mm
Ydre diameter: 10,0 mm
Runde mærker, på klæbende folie i en blok
3.000 mærker pr. blok

Ø8,0 mm referencemærker

Indre diameter: 8,0 mm
Ydre diameter: 16,0 mm
Runde mærker, på klæbende folie i en blok
1.500 mærker pr. blok