Certificeret træning

Uddannelse og træning i Billund eller on-site

Hos Zebicon tilbyder vi træning og uddannelse i hardware og software fra Carl Zeiss GOM Metrology, så brugerne får det optimale udbytte af og kendskab til deres målesystem og 3D software.

Vi er certificeret til at undervise i brugen af hardware og software, og følger et standardiseret koncept og kursusforløb. Den certificerede træning er udviklet af Carl Zeiss GOM Metrology i samarbejde med kunder og partnere fra hele verden.

Kurserne varierer i længde, typisk 4-6 dage, afhængig af kundens måleudstyr og softwarepakke (manuelt eller automatiseret måleudstyr).

Vi gennemfører kurser for nye brugere i forbindelse med køb af måleudstyr, eller for erfarne brugere, som trænger til genopfriskning.  

Zebicon tilbyder certificeret uddannelse inden for produktserierne ATOS, TRITOP og ZEISS INSPECT Optical 3D. Her kombinerer kurserne teoretisk viden med praktiske øvelser, som resulterer i et effektivt læringsmiljø.

Undervisningen foregår i små grupper på max. fire personer, som gør, at alle kursister bliver hørt og set, samt at alle får hands-on oplevelser med måleudstyret. Kursusforløbet er baseret på Carl Zeiss GOM Metrology-manualer -og demoemner, der sikrer introduktion til alle vigtige softwarefunktioner og målespecifikke problematikker.

Vi tilbyder at afholde kurser for din virksomhed eller som åbne kurser, hvor du deltager på hold med personer fra andre virksomheder.

Hvis en bruger ønsker dybere forståelse for funktioner og applikationer på egne emner, udføres dette som konsulenttimer eller et kundespecifikt træningskursus.

Åbne kurser

Zebicon tilbyder åbne kurser i 3D software og hardware, hvor du kan komme godt i gang med inspektion og analyse af scannede data, eller at skabe automatiseringsprojekter fra bunden.

ZEISS e-learning

ZEISS Quality Training Center giver dig adgang til online kurser om måleudstyr og 3D software. Gennemfør træningskurserne når som helst og i dit eget tempo med ZEISS e-learning.

Webinar

Zebicon og ZEISS afholder jævnligt tekniske webinarer, som omhandler anvendelsen af optisk måleudstyr til forskellige industrielle formål. Webinarerne er gratis at deltage i.