Recertificering

Kvalitetssikring af Carl Zeiss GOM Metrology måleudstyr med Verification Service

Zebicon tilbyder Verification Service, som er en recertificering af dit måleudstyr. En recertificering dokumenterer præcisionen i 3D scanneren og sikrer sporbarhed.

Verification Service er en uvildig dokumentation på, at dit måleudstyr lever op til de specificerede krav og tolerancer. Dermed sikrer du, at udstyret stadig måler korrekt og inden for de angivne grænseværdier.

Hos Zebicon anbefaler vi, at du får udført recertificering af dit scannersystemer årligt. 

Verification Service udføres on-site af en erfaren måletekniker fra Zebicon. Det gøres ved hjælp af en akkrediteret referencenormal i form af et kugleartefakt.

Kugleartefaktet opmåles med 3D scanneren, og de målte dimensioner sammenholdes med artefaktets nominelle værdier og scannerens grænseværdier. Verification Service udføres i overensstemmelse med VDI/VDE 2634, Part 3.

Ved recertificering modtager du et certifikat, som dokumenterer præcisionen og sporbarheden på dit målesystem.

I forbindelse med Verification Service er det også muligt at få udført Maintenance Service, som er forebyggende service og vedligehold af dit måleudstyr. 

Extended Verification Service er en udvidet service i forbindelse med recertificering af Carl Zeiss GOM Metrology måleudstyr, hvor kravet til dokumentation, sporbarhed og kontrol er øget.

En Extended Verification Service består af en række services, herunder:

  • “As found - As left” inspektion, hvor systemets generelle tilstand dokumenteres
  • Verification Service før Maintenance Service
  • Maintenance Service
  • Verification Service efter Maintenance Service

Extended Verification Service læner sig op ad standarden ISO 17025 med fx udvidet dokumentation, omfattende certifikat og usikkerhedsbudget for målingen.

Zebicon er dog ikke certificeret efter ISO 17025. 

Anne-Marie Vistesen

Account Manager
+45 31 96 89 19
amv@zebicon.com 

 

Kontakt Anne-Marie og hør nærmere

Zebicon supportaftale

Software Maintenance Agreement

Med en Software Maintenance Agreement sikrer du fuldt opdateret software. Vi tilbyder support til problemstillinger i forbindelse med Carl Zeiss GOM Metrology hardware og 3D software via telefon, e-mail og online møder. 

Læs mere

Service og vedligeholdelse

Service og vedligeholdelse

Zebicon er certificeret til at udføre service og vedligeholdelse af Carl Zeiss GOM Metrology måleudstyr og kommer ud, når dit måleudstyr har brug for Maintenance Service eller Repair Service.

 

Læs mere

Udvidet serviceaftale

Udvidet serviceaftale

Med Protect og Protect Plus får du en 3-årig vedligeholdelseskontrakt af dit Carl Zeiss GOM Metrology måleudstyr, som sikrer, at dit måleudstyr hurtigt kommer op at køre igen i tilfælde af nedbrud.
 

Læs mere