Kvalitetskontrol og opmåling efter GPS systemet

Oticon A/S bruger CT scanning til kontrol af skjulte geometrier og opmåling med geometriske tolerancer.

Oticon A/S er blandt verdens førende producenter af digitale høreapparater og har store krav til produkternes kvalitet.

Opgaven
Oticon ønskede opmåling og kvalitetskontrol af delkomponenten "hook". Det lille plastemne, der måler 15 mm, skulle godkendes med henblik på igangsætning af produktion.

Zebicon brugte computer tomografi (CT scanning) til dokumentation af hook'en og sammenlignede efterfølgende de scannede data med emnets CAD part. Herefter blev det indvendige rør dokumenteret og GPS målsætning på snap og flader blev udført efter 2D specifikation.

Resultatet
Resultatet af sammenligning mellem CT scan og CAD var et farveplot, der viste blandt andet forskydning af det indvendige rør og samt en mindre indvendig støbefejl. 

CT scanning
CT scanning er røntgenscanning i 3D og kaldes også computer tomografi. Teknologien er ideel til emneopmåling og materialeanalyse, da både indvendige og udvendige geometrier dokumenteres. Læs mere