Værktøjsindsats

Scanning og inspektion af LEGO værktøjsindsats

3D scanning af værktøjsindsats til LEGO Bionicle danner grundlag for struktureret analyse af CAM bearbejdning.

LEGO System A/S udvikler og fremstiller tusindvis af forskellige komponenter til deres populære legetøjsprodukter, og har således konstant en række forme og værktøjsindsatse under udvikling og produktion.

Opgaven
LEGO ønskede at få mere viden om værktøjsbearbejdning for at kunne forbedre deres CAM-strategi, tool-life politik og optimere valget af skærende værktøjer.

Zebicon har 3D scannet en værktøjsindsats til LEGO Bionicle og sammenlignet scanningen med CAD parten. Herved blev afvigelser mellem konstrueret og produceret part tydelige, og en grundig analyse kunne sættes i værk for at forbedre CAM processen.

Resultatet
Farveplottet, der er resultat af sammenligning mellem 3D scan og CAD data, afslørede tiltagende slid på det skærende værktøj undervejs i bearbejdningsprocessen. Ydermere viste analysen en afbøjning af det skærende værktøj som resultat af for hårdt spåntryk i bearbejdningen.

Den uhensigtsmæssige bearbejdning ville have medføre forkert emnegeometri og lukkeproblemer for værktøjet, hvis det ikke var blevet korrigeret.

3D scanning

3D scanning er en teknologi, der kan skabe en digital 3D model af et fysisk emne. Teknologien bruges primært til reverse engineering-opgaver eller kvalitetskontrol og emneopmåling.