Overfladekonstruktion på komplekse eller organiske geometrier kan konstrueres som NURBS overflader. Disse overflader kan eksporteres som IGES eller STEP og importeres i traditionelle CAD systemer.

Denne type overflader er i sig selv egnet til tekniske parametriske konstruktioner, men kan fint kombineres med konstruerede features.

Download IGES fil (680 KB)


For at vi kan give et så præcist tilbud som muligt, er det nødvendigt med dokumentation på det emne, der ønskes scannet/opmålt.

Hvilke filer, der er relevante at sende til os afhænger af opgaven. Nogle af de filer, vi typisk bruger til at udarbejde et tilbud er:

  • Billeder, fotos, screendumps (jpg, png, gif, bmp)
  • CAD parter (stp, igs)
  • 2D tegninger, skitser (pdf)

Hvis du sender billeder, er det vigtigt at størrelsesforholdet på emnet er tydeligt. Alternativt kan du notere emnestørrelsen i opgavebeskrivelsesfeltet.

En farvesammenligning giver et hurtigt overblik over forskelle mellem det scannede emne og CAD parten.

Rødlige nuancer repræsenterer områder, hvor scanningen afviger positivt fra CAD parten og blålige nuancer viser negative afvigelser. Den grønne farve viser områder, der ligger inden for et defineret toleranceområde.

På den måde er det er hurtigt at få viden omkring det scannede emnes afvigelser på funktionselementer, kast, sugninger, formforskydninger m.m.


En STL fil er en polygonmodel. STL filen er det direkte output fra en scanner og anvendes til rapporteringen og sammenligning med CAD.

STL kan importeres i de fleste CAD systemer og kan også anvendes til Rapid Prototyping.