Opmåling af støbte komponenter til vindmølleindustrien

Zebicon laver 3D opmåling af vindmøllenav til kvalitetskontrol.

ATOS 3D scanning anvendes i stort omfang inden for mølleindustrien. Det skyldes at de støbte emners komplekse geometriske former og fine tolerancer gør den traditionelle kvalitetskontrol med målebånd, skydelære eller lignende håndmåleværktøj utilstrækkelig.

Opgaven
Zebicon tog til Sverige for at opmåle fire vindmøllenav. Der blev lavet en komplet overfladescanning af emnerne og efterfølgende blev data sammenlignet med CAD parten. Til opmålingen blev der anvendt en 3D scanning med ATOS Triple Scan i kombination med det optiske koordinatmålesystem TRITOP CMM.

Et af formålene med scanningerne var at undersøge om der forekom formforskydninger og om godstykkelsen stemte overens med CAD parten. Formforskydninger har direkte indflydelse på emnets overordnede tolerance og godstykkelsen er vigtigt i forhold til emnets styrke og vægt.

Scanningen skulle også klarlægge, om der var tilstrækkeligt bearbejdningstillæg på de flader, der senere skulle CNC bearbejdes. Flader og geometrier til nulpunktsopretning i CNC fræseren blev også tjekket for at undgå en eventuel forskydning af CNC bearbejdningen.

Resultat
To måleteknikere fra Zebicon brugte tre arbejdsdage på at løse opgaven. Med 3D scanning blev der skabt en komplet overflademodel, som i detaljer dokumenterede emnets udvendige geometrier.

Opmålingen af de støbte vindmøllenav resulterede i en 3D polygonmodel, som blev brugt til at analysere navene. Data blev sammenlignet med to forskellige CAD parter; en med det bearbejdede emne og en med beregnet rågods. Farvesammenligningen afslørede visuelt om tolerancerne var overholdt eller hvor meget de afveg.

Hvorfor er 3D scanning ideelt til støbegods?
Med 3D scanning digitaliseres støbegodsets overfladegeometri i høj opløsning og med stor præcision. Dataene kan bl.a. bruges som grundlag til rekonstruktion af emner, til dokumentation af en velfungerende part eller til analyse og kvalitetskontrol.

3D scanning er en ideel teknologi til støberibranchen og bruges i flere led i fremstillingsprocessen. Lige fra CAD konstruktion og udvikling, til inspektion af kerner, forme, kokiller, samt scanning af sandkerner og sandforme. Den komplette overfladegeometri afslører usete procesfejl som f.eks. sugninger, kastninger og forskydninger.

3D scanning

3D scanning er en teknologi, der kan skabe en digital 3D model af et fysisk emne. Teknologien bruges primært til reverse engineering-opgaver eller kvalitetskontrol og emneopmåling.