Carl Zeiss GOM Metrology-certificeret træning

Undervisning og træning i Billund eller on-site

Hos Zebicon tilbyder vi træning og uddannelse i Carl Zeiss GOM Metrology måleudstyr og software, så brugerne får det optimale udbytte af og kendskab til deres Carl Zeiss GOM Metrology målesystem.

Vi er certificeret til at undervise i brugen af Carl Zeiss GOM Metrology hardware og software, og følger et standardiseret koncept og kursusforløb. Den certificerede træning er udviklet af Carl Zeiss GOM Metrology i samarbejde med kunder og partnere fra hele verden.

Kurserne varierer i længde, typisk 4-6 dage, afhængig af kundens måleudstyr og softwarepakke (manuelt eller automatiseret måleudstyr).

Vi gennemfører kurser for nye Carl Zeiss GOM Metrology brugere i forbindelse med køb af måleudstyr, eller for erfarne brugere, som trænger til genopfriskning inden for Carl Zeiss GOM Metrologys måleudstyr og 3D software.  

Zebicon tilbyder certificeret uddannelse inden for produktserierne ATOS, TRITOP og GOM Inspect. Her kombinerer kurserne teoretisk viden med praktiske øvelser, som resulterer i et effektivt læringsmiljø.

Undervisningen foregår i små grupper på max. fire personer, som gør, at alle kursister bliver hørt og set, samt at alle får hands-on oplevelser med måleudstyret. Kursusforløbet er baseret på Carl Zeiss GOM Metrology-manualer -og demoemner, der sikrer introduktion til alle vigtige softwarefunktioner og målespecifikke problematikker.

Hvis en bruger ønsker dybere forståelse for funktioner og applikationer på egne emner, udføres dette som konsulenttimer eller et kundespecifikt træningskursus.

GOM e-learning

GOM Training Center giver dig adgang til online kurser om GOM måleudstyr og 3D software. Gennemfør træningskurserne når som helst og i dit eget tempo med GOM e-learning. Læs mere.

Webinar

GOM og ZEISS afholder jævnligt tekniske webinarer, som omhandler anvendelsen af optisk måleudstyr til forskellige industrielle formål. Webinarerne er gratis at deltage i. Læs mere.

GOM Inspect introkursus

Zebicon tilbyder introduktionskurser i den gratis inspektionssoftware GOM Inspect, hvor du med praktiske øvelser kommer igennem de grundlæggende funktioner i 3D softwaren. Læs mere.