Zebicon søger en praktikant til 3D scanning og måleteknik

Et praktikforløb i Zebicon henvender sig til studerende der er nysgerrige på 3D industriel måleteknik.

Hos Zebicon er vi specialister inden for 3D scanning og industriel måleteknik. Vi hjælper vores kunder med at opmåle komponenter til dokumentation, rekonstruktion og kvalitetskontrol. Derudover er vi dansk forhandler af måleudstyr fra Carl Zeiss GOM Metrology.
 

Projekter og opgaver

Som praktikant i vores metrologiafdeling får du medbestemmelse i dine arbejdsopgaver. Vi sammenstykker et forløb, hvor du kommer rundt om alle områder inden for 3D måling, men vi tilpasser også forløbet i samråd med dig, ud fra dine interesser og kompetencer.

Du kommer med som assistent på måleopgaver både i huset og hos kunderne, dermed bliver du oplært af vores 3D specialister. Du får selvfølgelig hands-on-erfaring med 3D scanning, ved selv at arbejde med forskelligt måleudstyr.

Sammen udvælger vi et strategisk projekt, som du kan arbejde med igennem hele praktikforløbet, og kan bruge til din hovedopgave. Det kan fx tage udgangspunkt i et af projekterne nedenfor, eller måske støder du på et område under praktikforløbet, som du mener at vi kan optimere.  


Eksempler på mulige projekter:

 • Hvor præcist er robotautomatiseret fotogrammetri?
  Fotogrammetri er 3D koordinatmåling baseret på 2D billeder. Teknologien anvendes ofte til kvalitetskontrol af store komponenter hos vindmølleindustrien. Ved fotogrammetrimålinger placeres referencemærker strategisk (diameter, planer m.m.) på den komponent, der skal måles. Referencemærkerne fotograferes fra forskellige vinkler som beregnes til 3D koordinater. Disse 3D koordinater anvendes til den geometriske kvalitetskontrol.

  Et projektforløb kan være at dokumentere måleusikkerhed på fotogrammetri i et robotautomatiseret setup (ScanBox). I et temperaturstyret målelaboratorium skal der defineres og optimeres billedstrategier, der skal udføres som automatiserede gentagelsesmålinger til statistisk dokumentation af måleusikkerhed.
   
 • Hvilken betydning har fysiske røntgenfiltre?
  Industriel CT-scanning (røntgentomografi) er en teknologi til måling og inspektion af plast- og letmetalkomponenter. En CT-scanning udføres ved at optage røntgenbilleder af en komponent, mens det roteres 360°. Røntgenbillerne postprocesses efterfølgende til en 3D volumen. 3D volumen giver en komplet dokumentation af det scannede emne, hvor både synlige og ikke-synlige overflader og materialer dokumenteres.

  Et projektforløb omkring CT scanning vil være at undersøge og dokumentere konsekvenser ved anvendelse af fysiske røntgenfiltre (Al, Cu, Zn) ved CT-scanning af polymermaterialer med glasfiber tilsætning.
   
 • Kan Matterport 3D scanning anvendes industrielt?
  Matterport 3D scanning er en meget hurtigt og fleksibel teknologi til visuel og geometrisk dokumentation af bygninger, lokaler, fabriksinstallationer m.m. 3D scanninger fra forskellige positioner sammensættes, så en komplet 3D model dannes. 3D modellen består af billedrendering og en pynktsky.

  Et projektforløb kan være at undersøge og dokumentere hvilken målenøjagtig, der er realistisk at opnå med denne teknologi. Hvilke indflydelser har scanningsstrategi, miljø og de overflader der scannes, på den endelige punktsky?
   

Hvem er du

Som praktikant hos Zebicon forventer vi, at du er klar til at prøve kræfter med industriel måleteknik. Du skal være nysgerrig på os og det vi laver, men vi forventer ikke, at du allerede har erfaring med teknologien. Det skal vi nok lære dig.

Du er i gang med en relevant uddannelse som fx produktionsteknolog eller maskiningeniør.

Du kan flydende dansk og engelsk i både skrift og tale.

Du kan arbejde selvstændig, men er også god til at samarbejde med vores 3D specialister i metrologiafdelingen.

Sidst men ikke mindst, skal du være motiveret, engageret og ville udfordres. 
 

Hvad får du ved os

Zebicon er en lille virksomhed med 13 medarbejdere, som har et fantastisk sammenhold, og hos os indgår du i teamet på lige fod med alle andre.

Vi er en virksomhed, som har stort fokus på trivsel, hvor både ledelsen, kollegaer og den enkelte medarbejder har ansvar for at sikre, at man trives i jobbet eller praktikken.

Derudover arbejder vi med flekstid. Det betyder, at du selv er med til at bestemme, hvordan dine arbejstid skal se ud. Hvis du møder tidligere, eller bliver længe en dag, kan du gå tidligere en anden. Det giver mere fleksibilitet i hverdagen, hvilket er noget alle vores medarbejdere værdsætter.

Vi har en frokostordning, hvor du selv bestemmer, hvad du vil have på din mad. Det betyder, at du altid får en frisk madpakke lige efter din smag, som ikke skal indkøbes eller smørres hjemmefra. Som praktikant er denne frokostordning gratis for dig.
 

Ansøg

Lyder praktikforløbet som noget for dig?

Så send din ansøgning og CV på mail til Kim Soele Demant: ksd@zebicon.com.

Hvis du har spørgsmål til praktikforløbet, er du også velkommen til at kontakte Kim på mail eller tlf. 4196 4953.


Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Send ansøgning 

 

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfrist:  19. november 2023
Opstart:

Januar (efter aftale)

Lokaltion: Billund