Tracking og probemåling

Optisk 3D måling med PONTOS Live

Med PONTOS Live er det muligt at måle flytninger på emner og fiksturer. Teknologien er baseret på point-tracking, og målingen foregår hurtigt og uden berøring. 

Point-tracking udføres ved at påføre referencemærker på emnet på de steder, hvor forflytningen skal måles.

Det er bevægelsen af disse mærker som målesystemet registrerer, hvilket betyder, at flytningen kun beregnes i de udvalgte koordinater.

 

I en dynamisk opmåling med PONTOS Live trackes emnet kontinuerligt. Det giver mulighed for at indsamle forskellige typer måledata.

Systemet kan levere information om:

  • 3D koordinater og forflytninger
  • Deformation
  • Hastighed og acceleration

Resultatet fra en PONTOS analyse er videooptagelser kombineret med diagrammer, som præsenteres på en intuitiv og letforståelig måde.

PONTOS Live er et stereokamerasystem, der med udskifteligt målevolumen gør det muligt at opmåle både små og store emner. Systemet er udviklet med et robust design, velegnet til produktionsmiljøet. 

Målesystemets livefunktionalitet muliggør online måling og positionering i forhold til CAD part. Er der områder, som er svære at tilgå, kan systemet kombineres med en touch probe, hvor taktil og optisk måleteknik kombineres.

Derudover giver brugen af GOM adaptere mulighed for at opmåle geometriske elementer og kanter.